MIMO "INCUBATOR"

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » MIMO "INCUBATOR" » Test forum » ПОКАНА


ПОКАНА

Posts 1 to 3 of 3

1

Защо?
       На територията на голяма София съществуват стотици училища, детски градини и читалища, десетки университети и висши училища, множество културно-просветни, квалификационни и обучителни центрове. Всички те имат сходни цели и дейности, изправени са често пред аналогични проблеми, но по традиция се стараят да се справят с тях сами, разчитайки най-вече на собствен капацитет, ресурси, опит, подкрепи и системи за достъп. Това принуждава и  хората, които се нуждаят от техните образователни услуги и помощ, да инвестират сериозни усилия и време, за да достигнат до тях.  Затова разпокъсаността на образователните подкрепи, учебните среди и ресурсите обременява допълнително хората и обществото, като ограничава тяхната полезност и резултативност, затруднява управлението и комуникацията, а същевременно оскъпява тяхното съществуване и ползване.
Но това не е само български проблем. В момента повече от половината население на света живее в градовете. Населението на Xoнĸoнг, Cингaпyp, Бepмyдcĸитe ocтpoви, Maĸao, Kaймaнoвитe ocтpoви, Cинт Mapтeн и Moнaĸo обитава изцяло урбанизирани територии. България също е сред държавите с изключително висок процент на градско население, като със своите 74% (2014) сериозно надхвърля средните стойности в световен мащаб. Това огромно струпване на хора, ресурси, среди и подкрепи в градовете изисква сериозни и постоянни усилия за тяхното добро системно управление.  Не случайно от 2013 г. ЮНЕСКО стартира глобалната си инициатива “Learning Cities” (Учещи градове), чрез която се стимулира партньорството и работата в широки образователни градски мрежи между всички хора, организации и институции, които произвеждат и разпространяват полезни знания и опит в богатите на ресурси и среди големи градски ареали. Понастоящем мрежата обхваща над 1000 учещи градове и ареали в целия свят, чиито жители и лидери са избрали да развиват градовете си като екосистеми за учещите през целия и в целия живот хора. За съжаление, до момента нито един български град не е част от нея. Време е да променим това, като помогнем на нашата столица да се подготви за членство в мрежата.
Затова настоящият проект цели да събере хора и идеи, за да изградим с общи усилия уникалния образ на София като учещ се град на толерантността и мъдростта,  в който функционират стабилни тематични мрежи в сферите на най-значимите приоритети за нашия град - здравеопазване, екология, технологично развитие, професионално ориентиране и кариерно развитие, икономика и предприемачество, култура и свободно време, приобщаваща и достъпна образователна среда.
Какво?
ИНКУБАТОРЪТ ще даде възможност на младите хора да (до)развият свои иновационни идеи за работа в широки учещи мрежи на територията на голяма София в три тематични направления: „зелени и здравословни градове“, „равноправни и приобщаващи учещи градове“ и „достойна работа и предприемачество в учещия град“. По всяка от трите ключови теми ще бъдат сформирани минимум 2 екипа със следните (предварителни) тематични фокуси:
(1) Зелени и здравословни учещи градове
a. Интегрирани градски мрежи за здравно и екологично образование;
b. Интегрирани градски мрежи за спорт, туризъм и здравословен начин на живот;
c. Интегрирани градски образователни пространства,  ареали и технологии;
(2) Равноправни и приобщаващи учещи градове
a. Интегрирани градски мрежи за приобщаващо образование;
b. Интегрирани градски мрежи за гражданско, културно и (интер)културно образование;
c. Интегрирани мрежи за образование по науки и технологии.
(3) Достойна работа и предприемачество в учещия град
a. Интегрирани градски мрежи за професионално образование и кариерно ориентиране;
b. Интегрирани градски мрежи за образование и обучение по предприемачество;
c. Интегрирани градски мрежи за учене през целия живот.
За целта всеки младежки екип ще има подкрепата на своите ментори, които ще са специалисти в съответното тематично направление, а така също и на консултантски екип от експерти по управление на образованието, предприемачество и работа в мрежа.  Широко ще бъде използван опитът на глобалната мрежа на учещите градове (http://uil.unesco.org/lifelong-learning … rning-city). В края на проекта всеки екип ще представи своите предложения пред широка публика, като най-добрите разработки ще бъдат подкрепени да кандидатстват по спонсорски младежки конкурси на Столична община през 2020 г.
Кога? (ключови дати и периоди)
22 май 2019 г. (сряда), 9:00 – 15:30 ч. – работен семинар за менторите и консултантите
9 юни 2019 г. (неделя), 15 – 18 ч. – информационен полуден за кандидатите за младежки екипи
Юни –октомври 2019 г. – период на самостоятелна работа по групи/екипи с подкрепата на менторите, консултантите и онлайн платформа от ресурси и информационни материали
Началото на ноември 2019 г. –  еднодневни тематични творчески ателиета, в рамките на които екипните идеи ще се финализират и презентират публично.
Как можете да участвате?
Достатъчно е да попълните формуляра за кандидатстване и го изпратите не по-късно от 7 май 2019 г. на имейл адреса на МИМО – Интераула: mimointeraulaproject@gmail.com с тема: IncubatorApp, а на 9 юни 2019 г. ви очакваме на информационен полуден за кандидатите за младежките тематични групи, когато ще стане и окончателната селекция на участниците. Поканата за събитието ще получите до края на м. април 20.

Last edited by DesislavaTI (2019-04-24 11:12:31)

0

2

Браво, имаме си форум и покана.

0

3

Това е линк към информацията за проекта на сайта на МИМО - Интераула, която дава достатъчно информация за потенциални кандидати за участие като целева група - младежи на възраст от 16 - 35 г.  - https://ciinobg.wixsite.com/mimointeraula/tekush-proekt

0


You are here » MIMO "INCUBATOR" » Test forum » ПОКАНА